Γνώση βασισμένη στην εμπειρία …

Η ίδρυση της εταιρίας Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες το 1998 είναι συνδεδεμένη άμεσα με την Ποιότητα και την πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με τις Οδηγίες νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προσαρμογή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικά στην τεχνική νομοθεσία δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης Τεχνικών Συμβούλων με εξειδίκευση στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας οι όποιοι θα καθοδηγούσαν τις επιχειρήσεις στην Εναρμόνισή τους με την νέα νομοθεσία.

Στην πρώτη της μορφή ως αμιγώς τεχνικό γραφείο η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες άρχισε να δραστηριοποιείται στο χώρο μελετών και πιστοποίησης προϊόντων με υπηρεσίες όπως τη σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων και του Τεχνικού Φακέλου καθώς και τον συντονισμό της διαδικασίας συμμόρφωσης σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η εταιρία άμεσα, επεκτάθηκε σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως η αδειοδότηση βιοτεχνιών – βιομηχανιών, η οργάνωση επιχειρήσεων, η ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας σε επιχειρήσεις που ασκούν πληθώρα δραστηριοτήτων κατά ISO 9001:2000, η ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων κατά ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP), ISO 22000:2005, η σύνταξη φακέλων έγκρισης τύπου βυτίων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), η σύνταξη και ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, η κατοχύρωση προϊόντων και οι υπηρεσίες ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία.

Η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες έχει μελετήσει και συντάξει Τεχνικούς Φακέλους για προϊόντα με κύρια εξειδίκευση στον τομέα των μηχανών όπως συσκευές χαμηλής τάσης, συσκευές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, δοχεία πίεσης, λέβητες ζεστού νερού, ιατρικές συσκευές κ.α., που προορίζονταν να διοχετευτούν είτε στην εγχώρια αγορά είτε να εξαχθούν σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, το Βέλγιο, η Αγγλία, η Σουηδία και άλλες. Επίσης συντάχθηκαν τεχνικοί φάκελοι για προϊόντα που εισήχθησαν στην Ελλάδα από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία, το Ισραήλ και η Ρωσική Κοινοπολιτεία.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του γραφείου είχαν και συνεχίζουν να έχουν οι εργαζόμενοι – συνεργάτες του γραφείου. Όσοι πέρασαν και όσοι σήμερα εργάζονται, με την συνεχή τους προσπάθεια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και συνέβαλαν στη ανάπτυξη του γραφείου αλλά και στην προσωπική τους ανάδειξη μέσα στον χώρο δράσης μας. Ο επαγγελματισμός, η ευσυνειδησία και η συνεχής προσπάθεια για απόκτηση γνώσης και παροχής υπηρεσιών με υπευθυνότητα, αποτέλεσαν κύριο άξονα και κατεύθυνση για όλους μας.

Σήμερα διαθέτει κύκλο εργασιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η δραστηριότητά της σκοπεύει στο να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της από το στάδιο της έναρξης μιας επιχείρησης έως την οργάνωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά.

Η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες με γνωρίσματα όπως η ποιότητα και η αξιοπιστία των προσφερόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και η πελατοκεντρική προσέγγιση εδραίωσε μακροχρόνιες συνεργασίες με γνωστές επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά. Σημαντικό δείγμα του πελατολογίου μας θα βρείτε στο σχετικό τμήμα της σελίδας μας. Η εταιρία έχει συνεργαστεί επιτυχημένα με «κοινοποιημένους φορείς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TUV, EΛΟΤ, ΕΒΕΤΑΜ, ΕΛΚΕΠΗΥ, QMS, BM TRADA) αλλά και φορείς όπως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Από τον Μάιο του 2011 η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008 από την QMSCERT ενώ ταυτόχρονα εγκατέστησε εδικό software για παρακολούθηση τεχνικών έργων. Αυτό σημαίνει για εμάς ποιο τυποποιημένη εξέλιξη των και παρακολούθηση έργων με καλύτερη αποτελεσματικότητα. Για τον πελάτη μας όμως σημαίνει πολλά περισσότερα: δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για την πορεία εξέλιξης κάθε έργου, ασφάλεια στην εσωτερική μας οργάνωση άρα και στην κάθε πληροφορία, συντομότερη εκτέλεση έργου και τέλος την καλύτερη δυνατή χρέωση, μια και όλα αυτά οδηγούν σε εξοικονόμηση πόρων προς όφελος του πελάτη μας.  

Στις σελίδες που ακολουθούν θα δείτε σε σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων μας. Γίνεται σύντομη αναφορά σε κάθε αντικείμενο των εργασιών μας. Μπορείτε για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσετε μαζί μας αλλά επίσης να πατήσετε στους κατάλληλους συνδέσμους (link) που υπάρχουν σε κάθε σελίδα. Οι σύνδεσμοι αυτοί οδηγούν σε άλλες αντίστοιχες σελίδες που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο αντικείμενο (web site φορέων, άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών) όπου εκεί θα βρείτε εκτενείς εξειδικευμένες πληροφορίες. 

Τέλος πιστεύουμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η «βιντεοθήκη μας». Εκεί θα βρείτε, μεταξύ άλλων, διάφορα video που αφορούν την εργασία μας. Αποσπάσματα από βιντεοσκοπήσεις χώρων εργασίας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως μερικά από τα καλύτερα ελαιοτριβεία στην Μυτιλήνη, τοπία ιδιαίτερης ομορφιάς, άλλα ενδιαφέροντα σχετικά με την εργασία μας καθώς και κινούμενα σχέδια του Napo.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα δείτε σε σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων μας. Γίνεται σύντομη αναφορά σε κάθε αντικείμενο των εργασιών μας. Μπορείτε για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσετε μαζί μας αλλά επίσης να πατήσετε στους κατάλληλους συνδέσμους (link) που υπάρχουν σε κάθε σελίδα. Οι σύνδεσμοι αυτοί οδηγούν σε άλλες αντίστοιχες σελίδες που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο αντικείμενο (web site φορέων, άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών) όπου εκεί θα βρείτε εκτενείς εξειδικευμένες πληροφορίες. 

Ο Napo είναι μια πρωτότυπη ιδέα που δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη για μέσα πληροφόρησης υψηλής ποιότητας, τα οποία να υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, να απευθύνονται σε διάφορους πολιτισμούς και γλώσσες και να αφορούν πρακτικές ανάγκες των ανθρώπων στην εργασία. Ο ρόλος του Napo και των φίλων του είναι να κάνουν μια εισαγωγή στην Εργασιακή Ασφάλεια & Υγιεινή με εύληπτο τρόπο, παρουσιάζοντάς τη μέσα από διασκεδαστικούς ήρωες, ευχάριστες ιστορίες και χιουμοριστική διάθεση. Το σύνθημα «Ασφάλεια με χαμόγελο» είναι η συμβολή του Napo για ασφαλέστερους, υγιεινότερους και καλύτερους χώρους εργασίας. Να τονίσουμε ότι αυτά τα video του Napo προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και είναι ελεύθερα προς χρήση από τον καθένα που θέλει να ενημερώσει τους εργαζόμενους για το θέμα της Εργασιακής Ασφάλειας & Υγιεινής. 

Επίσης άμεση ενημέρωση και επικοινωνία για τα νέα μας θα βρείτε και στο  πατώντας πάνω στο εικονίδιο του.