Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας στηρίζεται στην λογική της μακροχρόνιας και διαρκούς συνεργασίας με τους πελάτες μας. Επιθυμούμε να παρέχουμε άμεσα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ώστε να νιώθουν οι πελάτες μας ότι είμαστε τμήμα της δικής τους επιχείρησης και ενεργούμε με βάση τα δικά τους πλάνα και τον δικό τους σχεδιασμό, προτείνοντας πάντοτε λύσεις συμφέρουσες και τεχνικά ορθές.

Ασχολούμενοι με πάνω από 19 διαφορετικά αντικείμενα μελετών (πιστοποιήσεις CE, πιστοποιήσεις ISO 9001:2000 & ISO 22000 (πρώην HACCP), άδειες λειτουργίας, οικοδομικές άδειες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτες για οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων – ADR, υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, επενδυτικά προγράμματα, μελέτες για Μηχανήματα Έργου, αντιπροσώπευση μηχανημάτων, κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων, Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικ. Εμπορευμάτων "Σ.Α.Μ.Ε.Ε.", συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, άδειες συλλογής και μεταφοράς κ.ά.)  προσπαθούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες του Έλληνα επιχειρηματία ώστε να μπορεί να ασχοληθεί απερίσπαστος με το αντικείμενο της εργασίας του.

Ο σαφής Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας μας και κατά συνέπεια της νομοθεσίας μας οδηγεί την Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες Ε.Ε. στην συνεχή παρακολούθηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν τον τεχνικό κόσμο αλλά και τον καθημερινό πολίτη – καταναλωτή. Έτσι με διαρκή ενημέρωση σε τεχνικά θέματα και ζητήματα που αφορούν την υγιεινή, την ασφάλεια τις τεχνικές προδιαγραφές και τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας προσφέρει ΆΜΕΣΑ τις πληροφορίες εκείνες που θα προφυλάξουν μια επιχείρηση από πιθανά προβλήματα αλλά και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς (μηχανολόγους, πολιτικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους) οι οποίοι συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για τον πελάτη της εταιρείας. Κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η διαρκής αναζήτηση της γνώσης και η διάθεση για επέκταση σε νέα αντικείμενα εργασιών.

Τέλος η συνεργασία με την εταιρεία Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες Ε.Ε. δίνει την δυνατότητα στον πελάτη μας να έχει άμεση πρόσβαση για πάντα σε ότι αφορά την εργασία που μας ανατέθηκε μια και η εταιρεία διατηρεί πλήρες αρχειοθετημένο υλικό σε φακέλους αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή από την ημέρα έναρξης της δραστηριότητας της (Απρίλιος του 1998) μέχρι σήμερα.
Σύντομες περιγραφές των αντικειμένων που ασχολείται η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες Ε.Ε. ακολουθούν στις σελίδες του web site.

Με μεγάλη μας χαρά είμαστε πάντοτε έτοιμοι να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε άπτεται των γνώσεων και της δραστηριότητάς μας.

  Ρότσκος Αθανάσιος
 Διευθύνων σύμβουλος