Βιβλιοθήκη νομοθεσίας & προτύπων

Η παροχή υπηρεσιών από το γραφείο στους πελάτες του, στηρίζετε στην γνώση που αποκομίζει από την χρήση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των τεχνικών κανονισμών καθώς και Εναρμονισμένων Προτύπων που αποτελούν την βάση της Τεχνικής Εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του καταναλωτή.

Στην βιβλιοθήκη του γραφείου υπάρχει όλη η νομοθεσία που αφορά:

Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι ΤΜΗΜΑ της λίστας με τα πρότυπα που υπάρχει στο αρχείο μας, με τους τίτλους των προτύπων στα Ελληνικά. Το αρχείο μας διαρκώς αναπτύσεται, κατί που κάνει δύσκολη την άμεση ενημέρωση της λίστας που ακολουθεί.
Όλη η βιβλιοθήκη του γραφείου είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση από κάθε ενδιαφερόμενο.

 
ATEX
EN 1127.01 (2008)
EN 13463.01 (2002) Μη ηλεκτρικός εξοπλισμός για εκρήξιµες ατμόσφαιρες
EN 13463.05 (2004) Προστασία μέσω κατασκευαστικής ασφάλειας c
EN 13463.06 (2005) Προστασία ελέγχοντας την πηγή ανάφλεξης 'b'
E.A.K. 2000
 
EXTRUDERS
EN 746-1 (1997) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
EN 1114-1 (1996) EXTRUDER ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
EN 1114-2 (1998) EXTRUDER ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
prEN 1114-3 (1997) EXTRUDER ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
prEN 13418 (1999) ΤΥΤΛΙΧΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 
PARKING
EN 14010 (2003) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
ΑΔΡΑΝΗ
EΛOT EN 12620 (2002) Aδρανή για Σκυρόδεμα
ΕΛΟΤ ΕΝ 932.05 (2000) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 + AC (2002) ΑΔΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 (2003) Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες
ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 (2003) Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών
ΕΛΟΤ ΕΝ 932.01 (1996) ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ 
 
ΑΝΤΛΙΕΣ
EN 733 (1995) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
EN 809 (1998) ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
EN 858.01 (2002) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΝΕΡΟ
EN 858-01 (2002) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ISO 2548 (1973) ΤΕΣΤ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
prEN 12162 (1995) ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ-ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ & ΕΝ 708 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9906 (2000) ΣΤΡΟΦΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΕΝ 1127.01 (2008) ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΝ 13951 (2003) ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ
BS 6318 p 1 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΒΑΔΕΣ
BS 6318 p 1 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΒΑΔΕΣ
BS 6318 p 2 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΒΑΔΕΣ
DIN 15018 part 1 (1984) CRANES STEEL STRUCTURES
DIN 15018 part 3 (1984) Principles relating to steel structures
DIN 15020 part 1 (1974) Principles Relating to Rope Driνes
DIN 15020 part 2 (1974) Principles Relating to Rope Drives
DIN 15070 (1977) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ
DIN 15434 part 1 (1989) Αρχές υπολογισμού φρένων
DIN 30720-1 (2006) ΚΑΔΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ
DIN 30720-2 (2004) ΚΑΔΟΙ HOOK LΙFT
EN 1570 (1998) ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
prEN 12077-2 (1998) GRANES SAFETY-LIMITING AND INDICATING DEVICES
prEN_81-31[1]
ΕΛΟΤ 1064 (1988) ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜ ΦΟΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ
ΕΛΟΤ 1065 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΡ-ΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΕΛΟΤ 1242 (1990) ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΕΛΟΤ 891 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΡ-ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΕΛΟΤ EMV 1991 ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 1 ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ 1495 (1997) ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ 1176-1 (1989) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ 1179 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΕΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ 1176-2 ΚΙΝΗΤΟΙ ΓΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ 1184 (1989) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ 1193-1 (1990) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ 1193-2 (1990) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΡ-ΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ
OHSAS 18001 (1999)
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
EN 292-1 (1991) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
EN 292-2 (1991) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
EN 294 (1992) ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΑ
EN 349 (1993) ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
EN 414 (1992) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
EN 418 (1992) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
EN 563 (1994) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
EN 953 (1997) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ
EN 982 (1996) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
EN 983 (1996) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ 61310-1 (1995) ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
EN 1152 ΡΤΟ ΜΟΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
EN 12525 (2000) ΦΟΡΤΩΤΕΣ
EN 1553 (1999) ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ- ΗΜΙΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜ.
EN 1853 (1999) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
EN 708 (1996) Γεωργικά μηχανήματα-Μηχανές κατεργασίας εδάφους με μηχανοκ.
EN 708 (1996) ΦΡΕΖΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
EN 907 (1997) Agricultural and forestry machinery-Sprayers and liquid fer.
EN 908 (1999) ΑΝΕΜΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΕΝ 12525 (2000) ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΝ 791 (1995) ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
DIN 56921-11 (1980) ΣΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
EN 957-01+A1 (1996) ΕΞΟΠΛ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
EN 957-01+A1 (1996) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
ISO 11111 1-70 (1995) ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΑΦΗΣ
ISO 11111 71-155 (1995) ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΑΦΗΣ
prEN 13814 (2000) ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
ΕΛΟΤ ΕΝ 12629.08 (2002) ΜΗΧΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΠΥΡ.
ΕΝ 12629.01 (2000) ΜΗΧΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ 1220 (1990) ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.
 
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
EN 13084 7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
EN 1856-1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΕΝ 13229 ΤΖΑΚΙΑ  
ΕΝ 934.02 ΕΛ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 2002
ΕΝ 934.03 ΕΛ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 2004
 
ΔΟΧΕΙΑ & ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
BS 3441- 1995 ΒΥΤΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
DIN 6608 part 1 ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
DIN 6608 part 2 ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
DIN 6616 ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
DR 5 (2000) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΥΤΙΩΝ
ELOT EN 13094 ΜΕΡΟΣ Β 
EN 10028 part 1 (1993) ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΥΒΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
EN 13094 (1997) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΥΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
EN 283 (1991) Ανταλλάξιμα εμπορευματοκιβώτια-δοκιμές 
EN 286-1 (1998) ΑΠΛΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 
EN 286-3 (1994) ΑΠΛΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ
EN 303-1 (1999) ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ
EN 303-2 (1998) ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΕΚΝΕΦΩΣ..
EΛOT 1181.1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ   
ISO 5707 (1996) Milking machine installations Construction & performance...
ISO 6690 (1996) Milking machine installations Mechanical tests
ΕΛΟΤ EN 13094,Δεξαμενές για τη μεταφορα επικίνδυνων αγαθών - Μεταλλικές δ.. 
ΕΛΟΤ EN 13445 (2002) Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα 
ΕΝ 13732 (2002) Εγκαταστάσεις ψύξης σε συλλεκτήριες δεξαµενές γάλακτος
ΕΝ 1432 (1997) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ADR
 
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
EN 60335-2-21 (1992) ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 
ΕΛΟΤ 1181-1 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ
ΕΛΟΤ 1181-2 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
ΕΛΟΤ 1181-3 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΘΟΔ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΟΤ 1181-4 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΔΟΚΙΜΕΣ
ΕΛΟΤ 1181-5 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΜΑΓΙΕ
ΕΛΟΤ 1181-6 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΕΣΩΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
EN 1048 (1998) Εναλλάκτες θερμότητας-Δοκιμές για απόδοση αερόψυκτων ψυκτ.
EN 327 (2000) Εναλλάκτες θερμότητας-Δοκιμές για απόδοση αερόψυκτων συμπυκ.
EN 328 (1999) Εναλλάκτες θερμότητας-Δοκιμές για απόδοση αερόψυκτων μονάδ.
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
EN 3-1 (1996) Φορητοί πυροσβεστήρες-Περιγραφή, διάρκεια λειτουργίας, τεστ
EN 3-2 (1996) Φορητοί πυροσβεστήρες-Σφίξιμο, διηλεκτρικό τεστ, τεστ βουλώ
EN 3-4 (1996) Φορητοί πυροσβεστήρες-Φόρτιση, ελάχιστα απαιτούμενη φωτιά
EN 3-5 (1996) Φορητοί πυροσβεστήρες-Προδιαγραφές και επιπλέον τεστ
prEN 1028-1 (1993) ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 1
prEN 1028-2 (1993) ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 2
prEN 13916 (2000) Πυράντοχες πόρτες-Απαιτήσεις και κατάταξη  
prEN 1777 (1994) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1125 (1997) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΙΚΟΥ 
ΕΝ 1634-1 (2000) ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΘΥΡΕΣ
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
EN 60204-1 (1992) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
EN 60204-1 (1992) ΠΡΩΤΕΣ 50 ΣΕΛΙΔΕΣ
EN 60204-1 (1992) ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 49 ΣΕΛΙΔΕΣ
EN 60439-1 (1994) ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
EN 60439-5 (1996) ΠΙΛΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
EN 60529 (1991) ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΡ
EN 60742 (1995) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 
EN 954-1 (1996) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΕΛΟΤ HD 384 (2004) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
EN 13544.01 (2001) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ - ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ..
EN 13544.02 (2002) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ - ΜΕΡΟΣ 2 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙ..
EN 13544.03 (2001) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ - ΜΕΡΟΣ 3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ..
EN 475 (1995) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
EN 60601-1 (1990) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
EN 60601-1-1 (2001) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛ..
EN 60601-1-2 (2001) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
EN 60601-2-2 (2000) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ  
EN ISO 14971.A1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑ..
Iατρικές ηλεκρικές συσκευές (λίστα)
ΕΝ 13544.01 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ - ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΦΕΛΟ..
ΕΝ 13544.02 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ - ΜΕΡΟΣ 2 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Σ..
ΕΝ ISO 14971 (2000) ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ..
ΕΝ ISO 14971 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡ..
ΕΝ ISO 14971.Α1 (2000) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ.
 
ΜΑΡΜΑΡΑ
ΕΝ 12057 (2005) Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Διαστασιολογημένα πλακίδια..
ΕΝ 12058 (2005) Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλ.. 
ΕΝ 1341 (2002) Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις 
ΕΝ 1468 (2004) Φυσικοί λίθοι - Ακατέργαστες πλάκες
ΕΝ 1469 (2005) Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΣΩΛΗΝΕΣ
EΛOT EN 10208-2 (1996) Χαλυβδωσωλήνες υγρών καυσίμων-Απαιτήσεις για σωλήν..
EN 10208-1 (1997) Χαλυβδωσωλήνες υγρών καυσίμων-Απαιτήσεις για σωλήνες
EN 10240 (1997) Internal and or external protective coatings for steel
EN 10255 (2004) ΜΗ ΚΕΚΡΑΜΕΝΟΙ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ & ΣΠΕΙΡΩΜΑ
EΛΟΤ 268 (1986) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΟΤΟΜΗΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
EΛΟΤ 269 (1986) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΟΤΟΜΗΣΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
EΛΟΤ 270 (1986) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΟΤΟΜΗΣΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
EΛΟΤ 271 (1986) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΟΤΟΜΗΣΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 2
ISO 404 (1992) Steel and steel products - General technical delivery requ..
ISO 7438 (1985) ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΜΨΗΣ
ΕΛΟΤ 542 (1980) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΑΚΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΡΑΦΗ Η ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 10255 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
ISO 1819 (1977) ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 
ISO TR 5047 (1982) ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
ISO TR 9172 (1987) ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   
ISO TR 9172 (1987) ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
prEN 12882 (2001) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ – ΕΥΦΛΕΞΟΤΗΤΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
prEN 957-6 (1998) ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
EN 1807 (1999) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 
EN 1807 (1999) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΑΓΓ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΕΛ 
EN 1870.01+E2 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩN
EN 1870.1 (1999) Τράπεζες δισκοπριόνων
EN 1870.13 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
EN 1870-02 (1999) Δισκοπρίονα με οριζόντιο και κατακόρυφο πλαίσιο 
EN 609-01 (1999) ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΜΩΝ ΜΕ ΣΦΗΝΑ 
ΠΡΟΤΥΠΟ EN 609.01 ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΜΩΝ ΜΕ ΣΦΗΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
012331_EN-el_2005
DIN 18854 (1981) ΦΟΥΡΝΟΙ
EN 10025 (1990) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡ-ΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΧΑΛΥΒΑ
EN 12331 - ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ 
EN 13732 (1992) ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ 
EN 1672-2 (1997) ΒΑΣ ΑΠ ΓΙΑ ΜΗΧ-ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
EN 601 (1994) ΧΗΜ ΣΥΝΘ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
EN 602 (1994) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ISO 5707 (1996) ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ISO 5708 (1983) ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ
ISO 6690 (1996) ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΕΣΤ
NF U 65-050 (1986) ΚΟΠΗ ΨΩΜΙΟΥ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 
prEN 10243-1 (1998) ΑΝΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
prEN 10243-2 (1998) ΑΝΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
prEN 12041 (1995) ΑΡΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
prEN 12042 (1995) ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΟ egl
prEN 12042 (1995) ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
prEN 12042 (1995) ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΟ
prEN 12043 (1995) ΠΡΟΣΤΟΦΕΣ
prEN 13288 (1998) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ
prEN 13389 (1998) ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΞΟΝΑ
prEN 1672-1 (1994) ΒΑΣ ΑΠ ΓΙΑ ΜΗΧ-ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
prEN 1673 (1994) ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΓΓΛΙΚΑ
prEN 1673 (1994) ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
prEN 453 (1993) ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ
ΕΝ 12852 Προπαρασκευαστές τροφίμων και αναµικτήρες 
ΕΝ 13732 2003 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΝ 13732 Α1 2003 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Μηχανές τροφίμων (λίστα)
 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ - ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ
B 5107 (1996) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤ-ΤΩΝ
B 5107 (2000) ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
EN ISO 10472.01 (1997) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
EN ISO 10472.02 (1997) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣ..
EN ISO 10472.04 (1997) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΕΡΑ
EN ISO 10472.05 (1997) ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ-ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ-ΔΙΠΛΩΤΗΡΙΑ
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
013980_EN-en_2003
ELOT1427dk για τουριστικό σήμα ποιότητας
EN ISO 22000
EN ISO 9001 ENGLISH  
ΕΛΟΤ 1416 HACCP   
ΕΛΟΤ ΕΝ 10005 ISO ΕΛ
ΕΛΟΤ ΕΝ 9000 (2000) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΕΛΟΤ ΕΝ 9001 (2000) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΝ ISO 9004 Κατευθυντήριες οδηγίες για βελτιώσεις της επίδοσης 
 
ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ
EN 39 (2001) ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ 
HD 1000 (1988) ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΕΛΟΤ EN 1004 (2005) 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12810.01 (2003) ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΟΨΕΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΛΟΤ ΕΝ 12810.02 (2003) ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΟΨΕΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΛΟΤ ΕΝ 12811.01 (2003) ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣ.
ΕΛΟΤ ΕΝ 12811.01 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣ..
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ 1165 (1992) ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ 1196 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
EN 287-1 (1992) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΤΗΞΗ-ΧΑΛΥΒΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
EN 287-1 (1992) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΤΗΞΗ-ΧΑΛΥΒΑΣ 
EN 288-1 (1992) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΞΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 
EN 288-1 (1992) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΞΗ
EN 288-2 (1992) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ
EN 288-2 (1992) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
EN 288-3 (1992) ΔΟΚΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
EN 288-3 (1992) ΔΟΚΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ.pd
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΝ 415.01 (2000) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΝ 415.02 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ  
ΕΝ 415.03 ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΡΦΩΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
01EAK-01,08-prologue
02EAK-09,14-contents
03EAK-15,20-symbols 
04EAK-21,42-chapter1
05EAK-43,68-chapter2
06EAK-69,112-chapter3 
07EAK-113,150-chapter4
08EAK-151,186-chapter5
09EAK-187,192-supplementA 
10EAK-193,208-supplementB
11EAK-209,228-supplementC
12EAK-229,234-supplementD 
13EAK-235,240-supplementE
14EAK-241,246-supplementST
15EAK-247,264-supplementZ
eak2000.prn
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Α.Κ. 2000
ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ