ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα στελέχη της εταιρίας μας, πλήρως καταρτισμένα και έχοντας την απαιτούμενη πείρα και εκπαίδευση, μπορούν να ανταποκριθούν επάξια στις απαιτήσεις της ιδιότητας του τεχνικού ασφαλείας.

Ως Τεχνικοί Ασφαλείας, διαθέτοντας τις απαιτούμενες γνώσεις, είναι σε θέση να παρέχουν στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας και το σημαντηκότερο την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Για να δείτε την σχετική νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια στην εργασία και τον Τεχνικό Ασφαλείας πατήστε στα έντονα γράμματα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κινούμενα σχεδια με τον Napo. Ο Napo είναι μια πρωτότυπη ιδέα που δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη για μέσα πληροφόρησης υψηλής ποιότητας, τα οποία να υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, να απευθύνονται σε διάφορους πολιτισμούς και γλώσσες και να αφορούν πρακτικές ανάγκες των ανθρώπων στην εργασία. Ο ρόλος του Napo και των φίλων του είναι να κάνουν μια εισαγωγή στην Εργασιακή Ασφάλεια & Υγιεινή με εύληπτο τρόπο, παρουσιάζοντάς τη μέσα από διασκεδαστικούς ήρωες, ευχάριστες ιστορίες και χιουμοριστική διάθεση. Το σύνθημα «Ασφάλεια με χαμόγελο» είναι η συμβολή του Napo για ασφαλέστερους, υγιεινότερους και καλύτερους χώρους εργασίας. Να τονίσουμε ότι αυτά τα video του Napo προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και είναι ελεύθερα προς χρήση από τον καθένα που θέλει να ενημερώσει τους εργαζόμενους για το θέμα της Εργασιακής Ασφάλειας & Υγιεινής.

Μπορείτε να τα δείτε στην "βιντεοθήκη μας"