ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η ενασχόληση της εταιρείας Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες με θέματα υγιεινής & ασφάλειας καθώς και με την Ευρωπαϊκή τεχνική νομοθεσία μας οδήγησε στην συνεργασία με επιχειρήσεις, εργαζομένους και δικηγόρους που ήθελαν την τεχνική μας συμβουλή για την ορθή τεκμηρίωση όταν βρέθηκαν εμπλεκόμενοι (λόγω της ιδιοτητάς τους) σε εργατικό ατύχημα.
Οι απαντήσεις που δώσαμε και ο τρόπος οργάνωσης της προβολής της άποψης του συνεργάτη μας προς το δικαστήριο υπήρξε πάντοτε καταλυτικός ως προς το αποτέλεσμα το οποίο ήταν πάντοτε θετικό.
 
Ο εντοπισμός όλων των τεχνικών και νομικών σημείων που ενδιαφέρουν το δικαστήριο και η απλότητα της παρουσίασης σε συνδυασμό με την τεχνική ορολογία είναι το κλειδί της επιτυχούς παρέμβασης μας.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Σε εργατικό ατύχημα που συνέβη, κληθήκαμε να δώσουμε την τεχνική μας άποψη επι των συνθηκών του συμβάντος. Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε Α) την έκθεση αυτοψίας του Επιθεωρητή Εργασίας & Β) την Τεχνική Έκθεσή μας, που τεκμηριώνει την αίτια του συμβάντος, με όλες τις παραμέτρους το αφορούν. 
Α) Έκθεση αυτοψίας του επιθεωρητή
Β) Τεχνική Έκθεση - πραγματογνωμοσύνη