ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Η άδεια λειτουργίας είναι απαραίτητη για τη έναρξη των εργασιών και την λειτουργία μιας επιχείρησης. Αποτελεί δε βασική προϋπόθεση για την ένταξη της σε προγράμματα επιχορήγησης και χρηματοδότησης.

Για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδικασίες που ποικίλουν ανάλογα με το πεδίο δράσης της. Στις διαδικασίες αυτές εμπλέκονται φορείς όπως η Πυροσβεστική, η Διεύθυνση προστασίας περιβάλλοντος, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού κ.α.

Η άδεια τελικά εκδίδεται από υπηρεσία που σχετίζεται με το αντικείμενο της επιχείρησης (Διεύθυνση Βιομηχανίας για βιοτεχνίες - βιομηχανίες, Διεύθυνση Συγκοινωνιών για συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία κ.λ.π.)

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση των των απαραίτητων μελετών και την διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σας, με γνώμονα τη δική σας άριστη εξυπηρέτηση στον συντομότερο δυνατό χρόνο.