Μελέτες μηχανών και κατασκευαστικά σχέδια

Οικονομία και λειτουργικότητα με μελέτη και οργάνωση …

Η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες αναλαμβάνει να μελετήσει και να προτείνει λύσεις και εφαρμογές στον τομέα των μηχανών που θα σας βοηθήσουν να εξαλείψετε προβλήματα και να μειώσετε το κόστος κατασκευής. Στην υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο σχεδιασμός μηχανών με σύγχρονες σχεδιαστικές μεθόδους (συμβατική και τρισδιάστατη παραμετρική σχεδίαση) με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων που θα βοηθήσει εσάς και την επιχείρησή σας να οργανώσετε ακόμη περισσότερο την παραγωγή σας.

Ειδικότερα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Μελέτες μηχανών σύμφωνα με προδιαγραφές και πρότυπα κατασκευής.
  • Σχεδιασμός μηχανών.
  • Κατασκευαστικά σχέδια (2D συμβατική ή 3D παραμετρική σχεδίαση).
  • Δημιουργία πρότυπων σχεδίων για μηχανολογικές διαμορφώσεις / κατεργασίες (κοπή σε laser, αναπτύγματα κ.α.).
  • Ανάλυση κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία.