Πιστοποίηση συγκολλητών

Σύνταξη WPS για διαδικασία πιστοποίησης συγκολλήσεων και συγκολλητών.