ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η Ρότσκος Αθάν. & Συνεργάτες Ε.Ε. αναλαμβάνει μελέτες οργάνωσης & λειτουργίας των εγκαταστάσεων, διάθεσης ή αξιοποίησης προσωρινής αποθήκευσης & μεταφόρτωσης επικινδύνων ή αδρανών υλικών (άρθρο 8, § 1 & 2 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, ν. 2329/2001 & άλλες σχετικές νομοθεσίες).

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα...