Πολεοδομικές Άδειες

Πολεοδομικές Άδειες Δυνατά θεμέλια …

Η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες με το καταρτισμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της σε μηχανικούς (μηχανολόγους, πολιτικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους) αναλαμβάνει την έκδοση της πολεοδομικής σας άδειας από τον αρχικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μέχρι και την κατασκευή του κτιρίου. Ειδικότερα αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες όπως:

1. Εκθέσεις έρευνας δυνατότητας οικοδομής (χωροταξική μελέτη).

2. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.

3. Στατικές μελέτες.

4. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.

Είναι πολύ σημαντικά τα πρώτα βήματα για την επιλογή της επαγγελματικής στέγης. Είτε πρόκειται για ενοικίαση χώρου είτε για αγορά κτιρίου ή οικοπέδου – αγροτεμαχίου προς ανέγερση βιομηχανικής εγκατάστασης. Οι παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του ο επιχειρηματίας είναι αρκετοί και πολυδιάστατοι. Η εταιρεία Ρότσκος Αθάν. & Συνεργάτες Ε.Ε. μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην λήψη μιας τεχνικά και οικονομικά ορθής επιλογής χώρου για εγκατάσταση της δραστηριότητάς σας. Μπορεί να σας δώσει μια γραπτή Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα που αφορούν τον χώρο που ενδιαφέρεστε ώστε να προχωρήσετε με ασφάλεια στο επόμενο βήμα της ενοικίασης ή αγοράς του.

Βέβαια εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από εσάς μπορούμε να αναλάβουμε:

1. την άδεια εγκατάστασης,

2. την οικοδομική άδεια,

3. την παρακολούθηση υλοποίησης του κτιρίου,

4. την άδεια λειτουργίας,

5. την εσωτερική οργάνωση με βάση τα πρότυπα ISO 9001 ή ISO 22000

6. τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

7. … και ότι άλλο αφορά το πεδίο δράσης μας ώστε να γίνουμε συνοδοιπόροι στην επιχείρηση σας και να αποτελούμε μόνιμα έναν σταθερό και αξιόπιστο εξωτερικό σας συνεργάτη.

Μία πολύ καλή λύση για την εγκατάσταση νέων βιοτεχνικών – βιομηχανικών μονάδων αποτελεί το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσσαλονίκης στην Κάτω Γέφυρα, πίσω από την βιομηχανία ΜΕΛ στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Η εγκατάσταση εκεί έχει όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι βιομηχανικές ζώνες. Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε στο ακόλουθο link:http://www.vipathe.gr/gr/ Στις ακόλουθες εικόνες υπάρχουν κάποια από τα έργα μας που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας...