ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ & PARKING

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαδικασία νομιμοποίησης / τακτοποίησης  των ημιυπέθριων – αλλαγής χρήσεων υπόγειων ή υπέργειων χώρων σύμφωνα με όσα ορίζει στα άρθρα 5,6,7,8 & 10 ο Νόμος 3843/2010 (ΦΕΚ 62Α)