Έγκριση επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας μας

Τον Δεκέμβριο του 2009 η εταιρεία μας υπέβαλε φάκελο πρότασης για επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Την Άνοιξη του 2010 βγήκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Το ποσοστό των εγκρίσεων σε σχέση με τις υποβληθείσες προτάσεις ήταν μόλις 20%. Τα σχετικά λίγα χρήματα για το σύνολο της προκήρυξης σε συνδυασμό με το μεγάλο ενδιαφέρον για υποβολή προτάσεων είχαν σαν αποτέλεσμα να ανέβει πολύ ψηλά ο πήχης της «βάσης». Η επιχείρηση έλαβε βαθμολογία πάνω από 80 (με άριστα το 100),οπότε και εγκρίθηκε η πρόταση της. Αιτία της υψηλής βαθμολογίας ήταν:

 • τα πολύ καλά οικονομικά της στοιχεία
 • η υψηλή επίδοση σε θέματα σπουδών, εμπειρίας, επιμόρφωσης προσωπικού, εσωτερικής οργάνωσης κ.λ.π.
 • η υλοποίηση δράσεων ασχέτως με την επιδότησή τους
 • η τεκμηριωμένη υποβολή πρότασης για την εξέλιξη της επιχείρησης
 • η δέσμευση για αύξηση του προσωπικού της
 • …και άλλα πολλά.

Για εμάς αυτή η έγκριση ήταν μια ηθική επιβράβευση για την μέχρι σήμερα πορεία της επιχείρησης αλλά και αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα εμπειρίας μας στην υποβολή προτάσεων που είχαν θετική έκβαση σε άλλες επιχειρήσεις.

Αυτή η έγκριση είναι και μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Έτσι από το καλοκαίρι του 2010 μέχρι το καλοκαίρι του 2011 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα συνολικής δαπάνης πάνω από 100.000 €.

Υλοποιήθηκαν δαπάνες για:

 • Λογισμικό για σχέδια 2D &3D και με λογισμικό διαχείρισης έργων (CRM)
 • Εξοπλισμό γραφείου (scanner & plotter σχεδίων, επαγγελματικό φωτοτυπικό, συσκευή εξοικονόμησης ενέργειας κ.λ.π)
 • Έπιπλα γραφείου
 • Ανακαίνιση κτιριακή
 • Πιστοποίηση της εταιρείας με ISO 9001
 • Αγορά εξειδικευμένων εργαλείων για μηχανικούς (μέτρο laser, δέκτη GPS για τοπογράφους κ.λ.π.)

Σήμερα η εταιρεία μας συνεχίζει αξιοποιώντας όλα τα ανωτέρω για την βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της.