Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

Επένδυση με χαρακτήρα και μέλλον …

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη παρέχει προγράμματα επιχορήγησης με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στα νέα δεδομένα γι’ αυτό και έχει αναπτύξει τμήμα επενδυτικών προτάσεων για τις επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί και υποβληθεί πολυάριθμα επενδυτικά σχέδια (πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε ΒΙ.ΠΕ., ΠΕΠ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ήρων, κλπ.) με μεγάλη επιτυχία.

Συγκεκριμένα η εταιρία αναλαμβάνει:

  • Την εύρεση του κατάλληλου επενδυτικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση.
  • Την ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου σε συνεργασία με τον πελάτη και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής του.
  • Την σύνταξη και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.
  • Την παρακολούθηση και διοίκηση του έργου.
  • Την συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη.

 Τα ενεργά επενδυτικά προγράμματα εμφανίζονται στην ακόλουθη σύνδεση...