Συμμετοχή στον Ελληνοουκρανικό Σύνδεσμο

Η εταιρεία μας στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της συμμετέχει στον Ελληνοουκρανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Σύνδεσμο. Είναι ένα από τα ιδρυτικά του μέλη και ο κ. Ρότσκος Αθανασίος μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο έχοντας τα καθήκοντα του γραμματέα του Δ.Σ.

Ο σύνδεσμος ξεκίνησε από έναν πυρήνα επαγγελματιών που σήμερα αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη του, έχοντας την πεποίθηση ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια γέφυρα ανάπτυξης εμπορικής επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουκρανία και κατ’ επέκταση και σε άλλες χώρες γύρω από την Ουκρανία.

Η πρωτοβουλία αυτή λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια χαρακτηριστικά της παρούσας σχέσης των δύο κρατών:

  • Την αμοιβαία εκτίμηση των δύο λαών, τα ιστορικά και θρησκευτικά στοιχεία που μας ενώνουν
  • τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης της Ουκρανίας, αλλά και την αίσθηση πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις από την Ουκρανία προς την Ελλάδα, και αντίστροφα
  • την υποτυπώδη υπάρχουσα εμπορική συναλλαγή μεταξύ των δύο κρατών, την μη ύπαρξη ενός ειδικότερου επίσημου φορέα υποστήριξης επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για κάθε είδους επενδυτική – επιχειρηματική δραστηριότητα από την μία χώρα προς την άλλη.

Έτσι με βάση την ιδιωτική πρωτοβουλία, κρατώντας μακριά από τον σύνδεσμο πολιτικές και κομματικές ταυτότητες, με σκοπό καθαρά την ανάπτυξη του «επιχειρήν», ενωθήκαμε, έχοντας όλοι την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία με αξιόλογη πορεία ο καθένας στον χώρο του.