Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης
rotskos logo

ΡΟΤΣΚΟΣ
+ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συμβουλοι Μηχανικοι

Στόχος μας

Να παρέχουμε άμεσα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ώστε να νιώθουν οι πελάτες μας ότι αποτελούμε τμήμα της δικής τους επιχείρησης και ενεργούμε με βάση το δικό τους πλάνο και σχεδιασμό, προτείνοντας πάντοτε λύσεις συμφέρουσες και τεχνικά ορθές.

Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας

Φιλόσοφος Πλάτων, 427-347 π.Χ
engine

Αρμονικη
Συνεργασια

Η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες με γνωρίσματα όπως η ποιότητα και η αξιοπιστία των προσφερόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και η πελατοκεντρική προσέγγιση εδραίωσε μακροχρόνιες συνεργασίες με γνωστές επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά. Σημαντικό δείγμα του πελατολογίου μας θα βρείτε στο σχετικό τμήμα της σελίδας μας. Η εταιρία έχει συνεργαστεί επιτυχημένα με «κοινοποιημένους φορείς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TUV, EΛΟΤ, ΕΒΕΤΑΜ, ΕΛΚΕΠΗΥ, QMS, BM TRADA) αλλά και φορείς όπως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα.