Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης
rotskos logo

ΡΟΤΣΚΟΣ
+ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συμβουλοι Μηχανικοι

Η φιλοσοφία της «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» στηρίζεται στη λογική της μακροχρόνιας και διαρκούς συνεργασίας με τους πελάτες της. Στόχος όλων όσων εργάζονται στη «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι να παρέχουν άμεσα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ώστε να νιώθουν οι πελάτες της ότι αποτελεί τμήμα της δικής τους επιχείρησης και ενεργεί με βάση το δικό τους πλάνο και το δικό τους σχεδιασμό, προτείνοντας πάντοτε λύσεις συμφέρουσες και τεχνικά ορθές.

Ο κατάλογος υπηρεσιών που η «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» παρέχει στους πελάτες της μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Τεχνικός Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Εκπαιδεύσεων
  • Ανάπτυξη Θεματολογίας Εκπαιδεύσεων
  • Ανάπτυξη Λίστας Ομιλητών – Εκπαιδευτών
  • Ανάπτυξη Οπτικοακουστικού Υλικού Εκπαίδευσης
  • Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού

Στο κατάλογο υπηρεσιών της «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» προστίθενται συνεχώς νέες.

engine

Αρμονικη
Συνεργασια

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως μπορούμε να καλύψουμε τις δικές σας ανάγκες. Με μεγάλη μας χαρά είμαστε πάντοτε έτοιμοι να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε άπτεται των γνώσεων και της δραστηριότητάς μας, βασιζόμενοι πάντα στα ίδια υψηλά standards ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αποβλέπουν στην ικανοποίηση σας και στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας