Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης

Αφιέρωμα του ευρωπαϊκού ειδησεογραφικού φορέα EURONEWS

Monitor

Ο ευρωπαϊκός ειδησεογραφικός φορέας EURONEWS στην εκπομπή του Smart Regions κάνει αφιέρωμα στο έργο ΣΔΙΤ “Broadband Network Development in white rural areas of Greece” – «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές λευκές περιοχές της ελληνικής επικράτειας», που αναδεικνύει την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην ελληνική περιφέρεια. Το έργο επιλέχθηκε μαζί με 12 άλλα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, από το EURONEWS, στο πλαίσιο ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής στις περιφέρειες της ΕΕ. Η προβολή του έργου ξεκίνησε την Δευτέρα 18/11/2019, στις 21:50 GMT ενώ πρόκειται να μεταδοθεί τηλεοπτικά 15 φορές σε μια εβδομάδα. Από τις 19/11/2019 το έργο είναι αναρτημένο σε ιστοσελίδα του EURONEWS σε 9 γλώσσες και στα ελληνικά.

Περισσότερες πληροφορίες, ηλεκτρονικό & οπτικοακουστικό υλικό για το έργο υπάρχει στην ιστοσελίδα www.nga.gov.gr.