Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης

συνεργασία με υπογραφή

Ο σαφής Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας μας και κατά συνέπεια της νομοθεσίας μας οδηγεί τη «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» στη συνεχή παρακολούθηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Έτσι με διαρκή ενημέρωση σε θέματα και ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, τις προδιαγραφές και τις νέες απαιτήσεις της αγοράς προσφέρει ΆΜΕΣΑ τις πληροφορίες εκείνες που θα προφυλάξουν μια επιχείρηση και τους εκπαιδευόμενους από πιθανά προβλήματα αλλά και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της. Το ανθρώπινο δυναμικό της «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς (μηχανολόγους, πολιτικούς, αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγους, ναυπηγούς, τοπογράφους, νομικούς και οικονομολόγους) οι οποίοι συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος εκπαίδευσης για τον πελάτη της επιχείρησης.

Κύριο χαρακτηριστικό της «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι η διαρκής αναζήτηση της γνώσης και νέων μεθόδων επίτευξης των στόχων. H συνεργασία με τη «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να έχει άμεση πρόσβαση, για πάντα, σε ότι αφορά εργασία που της ανατέθηκε, καθώς η εταιρία διατηρεί πλήρες αρχειοθετημένο υλικό, από την ημέρα έναρξης της δραστηριότητας της μέχρι σήμερα.

Οι εγκαταστάσεις της «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι πλήρως εκσυγχρονισμένες μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Η εταιρία διαθέτει εξοπλισμό στην αιχμή της τεχνολογίας που μπορεί να καλύψει ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

Μεταξύ άλλων διαθέτει:

  • Σύγχρονο πρόγραμμα διαχείρισης ERP.
  • Σύστημα cloud διαχείρισης λειτουργιών και αρχείων.
  • Dedicated server υποστήριξης λειτουργιών.
  • Υπερσύγχρονους υπολογιστές τελευταίας γενιάς.
  • Ολοκληρωμένο σύστημα εκτυπώσεων αποτελούμενο από plotter, εκτυπωτικά μηχανήματα, διπλωτικά, κοπτικά κτλ που καθιστούν την εταιρία 100% ανεξάρτητη.
  • Οπτικοακουστικό εξοπλισμό για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.