Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

αποτελούμε τμήμα της δικής σας επιχείρησης
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός προηγούνται των λοιπών εκπαιδευτικών λειτουργιών, γιατί όλες οι επιμέρους δραστηριότητες (οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος) στοχεύουν στην επίτευξη των σκοπών που καθορίστηκαν από τον προγραμματισμό.

Ο σχεδιασμός (planning) αναφέρεται στη γενική σύλληψη των στόχων μιας μελλοντικής προσπάθειας. Στο σχέδιο δράσης διαγράφονται τα βασικά πλαίσια της πορείας και της εξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο προγραμματισμός (programming) αναφέρεται στο γενικό πλαίσιο δραστηριότητας ή στο σύνολο των ενεργειών και των μέσων κατάρτισης, εκτέλεσης και προσαρμογής εναλλακτικών προγραμμάτων δράσης. Μέσω του προγραμματισμού προκαθορίζονται πλήρως και λεπτομερειακά οι αντικειμενικοί στόχοι, οι μέθοδοι και τα μέσα δράσης καθώς και ο τόπος και χρόνος εκτέλεσης κάθε είδους εργασίας.

Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός

 • αποτελούν την κύρια και αρχική λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • είναι μια πολύπλοκη διανοητική διαδικασία, που θέτει κατεύθυνση την οποία η εταιρεία πρέπει να ακολουθήσει όπως και πρότυπα που διευκολύνουν τον έλεγχο
 • προϋποθέτει λήψη αποφάσεων μεταξύ εναλλακτικών λύσεων για μια μελλοντική πορείας δράσης
 • στοχεύει να βοηθήσει κυρίως τα μέλη της εταιρείας και τους πελάτες να συνεργαστούν αρμονικά χωρίς επικαλύψεις ενεργειών και σπατάλη χρόνου και κατά προέκταση να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Συμπερασματικά, η λειτουργία του σχεδιασμού και του προγραμματισμού, έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο για τα στελέχη των σύγχρονων οργανισμών. Προφανώς γιατί έχει πολλά θετικά στοιχεία που απορρέουν από τη διαμόρφωση των στόχων, τη συντονισμένη προσπάθεια, τη μείωση των επικαλύψεων, των άσκοπων ενεργειών και φυσικά των παραλείψεων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Η ορθή διάγνωση των αναγκών και η αξιολόγηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των στελεχών σας για να εντοπιστούν αντικειμενικά τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση είναι απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε εκπαίδευση ή αναπτυξιακή δραστηριότητα. 

Αναγνωρίζουμε τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σας, καθορίζουμε τα κατάλληλα -ομαδικά ή εξατομικευμένα- προγράμματα εκπαίδευσης και ηγεσίας, σχεδιάζουμε ρεαλιστικά πλάνα εξέλιξης και βελτιώνουμε την απόδοση και την πιστότητα των ανθρώπων σας.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία μας μπορεί να προχωρήσει στο σχεδιασμό εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εξατομικευμένων πλάνων εξέλιξης καριέρας για τα στελέχη, έτσι ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητές τους, να μεγιστοποιείται η απόδοση και η δέσμευση τους ως προς την εταιρεία.

Η εταιρεία μας μπορεί να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για διάφορα θέματα του τεχνικού τομέα:

 • μηχανολογικά
 • πολεοδομικά
 • κατασκευαστικά
 • περιβαλλοντολογικά
 • ναυπηγικά
 • τοπογραφικά
 • νομικά
 • οικονομικά
 • υγιεινή
 • ασφάλεια
 • οργάνωση και διοίκηση
 • μεταφοράς επικινδύνων (ADR)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» μπορεί να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για κάθε τομέα στον οποίο εμπλέκονται με κάθε πρόσφορο τρόπο:

 • Μηχανολόγοι μηχανικοί
 • Πολιτικοί μηχανικοί
 • Περιβαλλοντολόγοι
 • Ναυπηγοί
 • Τοπογράφοι
 • Νομικοί
 • Οικονομολόγοι
 • Διοικητικοί
 • Σύμβουλοι ADR
 • Σύμβουλοι υγιεινής
 • Σύμβουλοι ασφαλείας

Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτές μας είναι κατάλληλα πιστοποιημένοι για τις γνώσεις αλλά και τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες. Επίσης, διακρίνονται για την εμπειρία τους πάνω στον τομέα τους, όπως και για τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και την  άρτια τεχνογνωσία τους, γεγονός που τους καθιστά απόλυτα ικανούς να διαχειριστούν ακόμη και το πιο απαιτητικό κοινό.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία μας «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σε συνεννόηση με τους πελάτες μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικός βασισμένο στις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, δίνοντας έμφαση στα θέματα που τους απασχολεί περισσότερο κατά την απαίτηση τους και τις εξειδικευμένες τους ανάγκες.

Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει την κατάλληλη οπτικοαουστική σύνθεση προκειμένου οι εκπαιδεύσεις εκτός από κατανοητές να είναι ενδιαφέρουσες, προκειμένου ο ακροατής να μπορέσει να αφομοιώσει καλύτερα την ύλη με τη βοήθεια κάθε πρόσφορου μέσου (video, live streaming παρουσιάσεις κλπ).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η εταιρεία μας «ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» προκείμενης της βέλτιστης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με εκπαιδευτικά κέντρα, ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Επίσης, δύναται να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια υπό την αιγίδα δήμων, πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων του εξωτερικού ή να χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό τους υλικό κατόπιν απόκτησης σχετικής αδείας, κατά τις εκπαιδευτικές ανάγκες  των ενδιαφερομένων.