Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης

Πιστοποίηση Προϊόντων

Για πολλούς κατασκευαστές η πιστοποίηση προϊόντων είναι μια νέα έννοια. Η ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σας παρέχει κάτι πέρα από την απλή πιστοποίηση των προϊόντων σας.

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • CE Marking – Συμμόρφωση του προϊόντος με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
  • Πιστοποίηση Δοχείων Πίεσης – Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση.
  • Πιστοποίηση Μηχανών & Ανελκυστήρων – Συμμόρφωση μηχανών και ανελκυστήρων με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
  • Πιστοποιητικά Εξαγωγών / Εισαγωγών – Πιστοποίηση με βάση ειδικά πρότυπα που έχουν καθιερώσει κάποιες χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες του Αραβικού κόσμου και άλλες για την εξαγωγή των προϊόντων σας σε αυτές. Έλεγχος πιστοποιητικών εισαγωγής προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες.